2022 Cách sao lưu và khôi phục Chrome (Backup & Restore Chrome)

Xin chào đọc giả. Ngày hôm nay, mình sẽ đưa ra đánh giá khách quan về qua bài chia sẽ Cách sao lưu và khôi phục Chrome (Backup & Restore Chrome)

Đa phần nguồn đều được cập nhật thông tin từ những nguồn trang web nổi tiếng khác nên sẽ có vài phần khó hiểu.

Mong mọi cá nhân thông cảm, xin nhận góp ý and gạch đá dưới phản hồi

Khuyến nghị:

Mong bạn đọc đọc bài viết này ở nơi không có tiếng ồn kín để đạt hiệu quả nhất
Tránh xa toàn bộ những dòng thiết bị gây xao nhoãng trong việc đọc bài
Bookmark lại nội dung bài viết vì mình sẽ update liên tiếp

Chrome là trình duyệt được sử dụng nhiều nhất hiện nay do tốc độ, khả năng tùy biến và khả năng tương thích của nó. Tìm hiểu cách sao lưu và khôi phục nhanh chóng, dễ dàng trong Chrome trong các hướng dẫn sau.

Cách sao lưu và khôi phục Chrome (Sao lưu và khôi phục Chrome)

1. Sao lưu trong Chrome

1.1. Sao lưu tự động

bước 1: Mở trình duyệt Chrome của bạn và nhấp vào biểu tượng người dùng. (bắt đầu) => bật đồng bộ (2).

Nhấp vào biểu tượng người dùng[同期を有効にする]Chọn.

Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản Google của bạn.

Đăng nhập bằng Tài khoản Google của bạn

Bước 3: Nhấp sau khi đăng nhập Vâng tôi đồng ý.

Sau khi đăng nhập, hãy nhấp vào

Bước 4: Sau đó quay lại màn hình chính và nhấp vào biểu tượng người dùng. (bắt đầu) => trạng thái nhấp chuột đồng bộ hóa được kích hoạt (2).

Nhấp vào trạng thái đã bật đồng bộ hóa

Bước 5: nhấp chuột Quản lý dữ liệu đồng bộ.

[同期データの管理]Nhấp chuột.

đánh dấu rất nhiều đồng bộ hóa mọi thứ Để sao lưu hoặc kiểm tra tất cả dữ liệu Chrome của bạn Điều chỉnh đồng bộ hóa dữ liệu Vô hiệu hóa các mục không cần thiết.

[すべて同期]Chọn để sao lưu tất cả dữ liệu Chrome của bạn

1.2. Sao lưu thủ công

– Sao lưu dấu trang (bookmark)

bước 1: biểu tượng nhấp chuột S. (bắt đầu) => dấu trang (2) => trình quản lý dấu trang (3).

Chọn quản lý dấu trang

Bước 2: biểu tượng nhấp chuột S. (bắt đầu) => Xuất dấu trang (2).

Chọn Xuất dấu trang

Bước 3: Chọn nơi lưu tệp (bắt đầu) => tên tệp (2) => bấm vào Lưu vào máy tính (3) tiết kiệm.

[保存]Bấm để lưu

– mật khẩu dự phòng

bước 1: biểu tượng nhấp chuột S. (bắt đầu) => Thái độ (2).

Chọn cài đặt

Sau đó nhấp vào phần mật khẩu mở khóa.

[パスワード]Nhấp vào một phần

Bước 2: biểu tượng nhấp chuột S. (bắt đầu) => Xuất mật khẩu (2).

Chọn Xuất mật khẩu

tiếp tục nhấp Xuất mật khẩu trong một tin nhắn bật lên.

trong một tin nhắn bật lên[パスワードのエクスポート]Nhấp chuột.

Bước 3: Chọn nơi lưu tệp (bắt đầu) => tên tệp (2) => Lưu vào máy tính (3).

Chọn một vị trí để lưu tệp, đặt tên cho tệp, sau đó[保存]Bấm để lưu

2. Khôi phục dữ liệu Chrome

2.1. Phục hồi tự động

bước 1: Mở trình duyệt Chrome của bạn và nhấp vào biểu tượng. người sử dụng (bắt đầu) => bật đồng bộ hóa (2).

Nhấp vào biểu tượng người dùng[同期を有効にする]Chọn.

Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản Google của bạn và Tiếp theo.

Đăng nhập vào tài khoản Google của bạn và[次へ]nhấn

Bước 3: chọn Vâng tôi đồng ý.

Chọn Có, tôi đồng ý

Sau một lúc, trình duyệt của bạn sẽ hiển thị các mục yêu thích, cài đặt và mật khẩu đã lưu của bạn.

Sau một lúc, trình duyệt của bạn sẽ hiển thị các mục yêu thích, cài đặt và mật khẩu đã lưu của bạn

Bước 4: Nếu bạn không cần đồng bộ hóa và chỉ cần khôi phục dữ liệu từ bản sao lưu của Chrome, bạn có thể tắt tính năng này bằng cách nhấp vào biểu tượng người dùng. (bắt đầu) => đồng bộ hóa được kích hoạt (2).

Nhấp vào biểu tượng người dùng[Active Sync]Chọn.

Bước 5: nhấp chuột tiếp theo tắt nguồn.

Chọn

Bước 6: nhấp chuột tắt nguồn Đóng lại Tài khoản Google từ trình duyệt của bạn.

[無効にする]một lần nữa để đóng Tài khoản Google của bạn từ trình duyệt của bạn

2.2. Phục hồi thủ công

– khôi phục dấu trang

bước 1: Mở Chrome và nhấp vào biểu tượng. S. (bắt đầu) => dấu trang (2) => Nhập dấu trang và cài đặt (3).

Chọn Nhập mục ưa thích và cài đặt

Bước 2: chọn Các tệp HTML đã được thêm vào Mục ưa thích (bắt đầu) => Chọn tệp tin (2).

Chọn tệp HTML được thêm vào Mục ưa thích

Sau đó, tìm tệp dấu trang của bạn (3) => mở (Bốn).

Tìm tệp dấu trang của bạn và[開く]Nhấp chuột.

Thông báo hiển thị đã thành công. Vui lòng nhấp vào Đã đạt được Xong.

Sau khi hoàn thành,[完了]Nhấp chuột

– Khôi phục mật khẩu đã lưu

bước 1: Mở trình duyệt web và truy cập địa chỉ. chrome: // flags (bắt đầu). Vì vậy, hãy tìm kiếm Nhập mật khẩu (2) và chuyển Mặc định (3) sự tiếp nối Để kích hoạt (Bốn).

Tìm Mật khẩu Nhập và thay đổi mặc định thành Đã bật

nhấp chuột tiếp theo Khởi động lại Khởi động lại trình duyệt của bạn.

[再起動]Nhấp để khởi động lại trình duyệt của bạn

Bước 2: biểu tượng nhấp chuột S. (bắt đầu) => Thái độ (2).

[インストール]Nhấp chuột

Sau đó bấm vào mục mật khẩu mở khóa.

bấm mật khẩu

Bước 3: biểu tượng nhấp chuột S. (bắt đầu) => nhập khẩu (2).

chọn nhập khẩu

Sau đó chọn tệp bạn muốn lưu mật khẩu (3) => mở (Bốn).

Chọn tệp mà bạn muốn lưu mật khẩu,[開く]Nhấp chuột.

Sau khi nhập xong, mật khẩu sẽ được hiển thị như hình bên dưới.

mật khẩu được hiển thị

Để thực hiện nhanh chóng và dễ dàng, hãy làm theo các bước trong bài viết này để sao lưu dữ liệu trình duyệt của bạn. Đặc biệt là sao lưu các bookmark mà bạn cần để dễ dàng đồng bộ, khôi phục cài đặt mới hoặc sử dụng trên các thiết bị khác. nhiều may mắn!

Nguồn tổng hợp

Rate this post

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *