2022 Cách tải file PDF trên Google Drive bị chặn tải xuống

Xin chào đọc giả. , tôi mạn phép đưa ra cái nhìn chủ quan về với nội dung Cách tải file PDF trên Google Drive bị chặn tải xuống

Phần lớn nguồn đều đc lấy thông tin từ những nguồn website đầu ngành khác nên chắc chắn có vài phần khó hiểu.

Mong mọi cá nhân thông cảm, xin nhận góp ý và gạch đá dưới comment

Khuyến nghị:

Xin quý khách đọc bài viết này trong phòng kín để đạt hiệu quả tốt nhất
Tránh xa toàn bộ những dòng thiết bị gây xao nhoãng trong việc tập kết
Bookmark lại bài viết vì mình sẽ cập nhật liên tiếp

Bài viết này cung cấp các mẹo phần mềm về cách tải các tệp PDF bị chặn mới nhất lên Google Drive.

Cách tải tệp PDF đã khóa lên Google Drive

bước 1: Mở tệp PDF bạn muốn tải xuống và cuộn đến trang cuối cùng của tệp PDF.

Cuộn đến trang cuối cùng của tệp PDF

Ước tính: Tệp PDF có 15 trang. Bạn phải cuộn đến cuối trang 15 để tải xuống.

Bước 2: sau đó nhấn F12 mở công cụ phát triển và chọn một thẻ bàn điều khiển.

Nhấn F12 để mở các công cụ dành cho nhà phát triển,[コンソール]Chọn một tab.

Bước 3: tiến lên sao chép mã dưới và chèn vào trên giấy bàn điều khiển.

let jspdf = document.createElement("script");jspdf.onload = function () 
    let pdf = new jsPDF();
    let elements = document.getElementsByTagName("img");
    for (let i in elements) 
    let img = elements[i];
    if (!/^blob:/.test(img.src)) 
    continue;
    
    let can = document.createElement('canvas');
    let con = can.getContext('2d');
    can.width = img.width;
    can.height = img.height;
    con.drawImage(img, 0, 0);
    let imgData = can.toDataURL("image/jpeg", 1.0);
    pdf.addImage(imgData, 'JPEG', 0, 0);
    pdf.addPage();
    
		pdf.save(document.title.split('.pdf -')[0]+".pdf");
 ;
 jspdf.src="https://gdrive.vip/wp-content/uploads/2020/jspdf.debug.js";
  document.body.appendChild(jspdf);

sao chép mã[コンソール]dán vào tab

Bước 4: phải được nhấn vào cuối đăng nhập Để bắt đầu đoạn mã trên trong thẻ bàn điều khiểnTất cả những gì còn lại cần làm là chọn thư mục lưu trên máy tính của bạn và nhấn. Lưu vào máy tính Bắt đầu tải xuống tài liệu.

Chọn thư mục mà bạn muốn lưu nó trên máy tính của mình,[保存]Nhấp để bắt đầu tải xuống tài liệu.

Nếu bạn không hiểu các bước trên, bạn có thể kiểm tra các bước GIF khác bên dưới.

Bước tải xuống bị chặn để tải tệp PDF xuống Google Drive

Trong bài viết này, chúng tôi đã cung cấp các thủ thuật phần mềm về cách tải tệp PDF từ Google Drive xuống máy tính của bạn khi tệp PDF bị khóa và không thể tải xuống. nhiều may mắn!

Nguồn tổng hợp

Rate this post

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *