2022 Cách tạo Group Gmail, tạo nhóm trong Gmail

Hello quý khách. , tôi mạn phép đưa ra cái nhìn chủ quan về qua bài viết Cách tạo Group Gmail, tạo nhóm trong Gmail

Phần lớn nguồn đều đc cập nhật thông tin từ các nguồn website lớn khác nên sẽ có vài phần khó hiểu.

Mong mọi người thông cảm, xin nhận góp ý & gạch đá bên dưới bình luận

Khuyến nghị:

Quý độc giả vui lòng đọc nội dung này ở nơi riêng tư kín để đạt hiệu quả nhất
Tránh xa toàn bộ các thiết bị gây xao nhoãng trong công việc tập kết
Bookmark lại bài viết vì mình sẽ cập nhật liên tục

Tạo nhóm trong Gmail cho phép bạn nhắn tin nhanh các nhóm mục thay vì gửi lần lượt từng người. Nếu bạn chưa biết cách tạo nhóm trong Gmail, hãy theo dõi bài viết này.

Để tạo một nhóm trong Gmail, hãy tạo một nhóm trong Gmail

1. Tạo một nhóm trong Gmail

Để tạo một nhóm trong Gmail, trước tiên bạn phải truy cập Danh bạ Google và thêm các liên hệ của mình theo cách thủ công.

bước 1: Truy cập trang web https://contacts.google.com/?hl=de và đăng nhập vào tài khoản của bạn Google của bạn.

nhấp chuột tiếp theo tạo ra liên lạc.

[連絡先を作成]Nhấp chuột

Bước 2: bạn đáp ứng họ và tên (bắt đầu) Hãy điền địa chỉ email của bạn (2) nhóm và thúc đẩy mọi người Lưu vào máy tính (3).

Nhập tên đầy đủ, tên và địa chỉ email của người bạn muốn nhóm,[保存]Nhấp chuột.

Sau đó bấm vào nút X Quay lại điểm trước.

Nhấn nút × để quay lại mục trước

Bước 3: bấm vào dấu cộng (bắt đầu) => Tạo một địa chỉ trong hệ thống (2) Thêm thành viên.

Nhấp vào biểu tượng dấu cộng và[システムにアドレスを作成してメンバーを追加]Chọn.

Bước 4: Tiếp tục nhập các thông tin cơ bản như họ và tên (bắt đầu) và địa chỉ email (2) sau đó nhấn Lưu vào máy tính (3).

Nhập thông tin cơ bản như tên, họ và địa chỉ email

sau đó nhấn X Quay lại điểm trước.

Nhấn × để quay lại mục trước

Bước 5: Bạn có thể lặp lại các bước trên để tạo thêm thành viên. Khi bạn đã tạo đủ, hãy nhấp vào dấu kiểm (bắt đầu) và đánh dấu các thành viên. Sau đó nhấp vào biểu tượng nhãn mác (2).

Nhấp vào biểu tượng hình dán

Bước 6: chọn tạo một nhãn.

Chọn tạo nhãn

Bước 7: chèn tên của bạn tập đoàn (bắt đầu) => Lưu vào máy tính (2).

Nhập tên nhóm và[保存]Chọn

2. Gửi tin nhắn cho nhóm

bước 1: Mở hộp thư đến Gmail của bạn và soạn, biên soạn.

Mở hộp thư đến Gmail của bạn và[作成]Nhấp chuột.

Bước 2: Vui lòng nhập tên nhóm (bắt đầu) Bấm vào nhóm này (2).

Nhập tên nhóm và nhấp vào nhóm này

Sau đó nhập nội dung thư và chủ đề và nhấn. Gửi chấm dứt.

Nhập tin nhắn và chủ đề tin nhắn của bạn,[送信]Nhấp chuột

3. Chỉnh sửa tên, xóa nhóm, thêm thành viên vào nhóm

3.1. Chỉnh sửa tên, xóa nhóm

Để đổi tên, hãy di chuột qua mục nhóm và nhấp vào biểu tượng bút chì để đổi tên. Nhấp vào biểu tượng thùng rác bên cạnh biểu tượng bút chì nếu bạn muốn xóa nhóm.

Nhấp vào biểu tượng bút chì để đổi tên

3.2. Thêm thành viên vào nhóm

bước 1: Nhấp vào nhóm bạn muốn thêm (bắt đầu) => liên lạc (2) => tạo ra liên lạc (3).

Chọn tạo liên hệ

Bước 2: chèn tên của bạn (bắt đầu) Hãy điền địa chỉ email của bạn (2) của người thêm nhóm Lưu vào máy tính (3).

Nhập tên và địa chỉ email của người bạn muốn thêm nhóm và nhấp vào[保存]Nhấp chuột.

Các thành viên mới sẽ tự động được thêm vào nhóm đã chọn.

Các thành viên mới sẽ tự động được thêm vào nhóm đã chọn

Quá trình tạo nhóm trong Gmail giúp bạn dễ dàng chia sẻ công việc và gửi email nhóm một cách nhanh chóng, hiệu quả mà không cần phải gửi nhiều lần. nhiều may mắn!

Nguồn tổng hợp

Rate this post

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *