2022 Cách tạo tài khoản Microsoft

Xin chào đọc giả. Hôm nay, tôi xin chia sẽ về chủ đề qua nội dung Cách tạo tài khoản Microsoft

Đa phần nguồn đều được update ý tưởng từ những nguồn website nổi tiếng khác nên sẽ có vài phần khó hiểu.

Mong mỗi cá nhân thông cảm, xin nhận góp ý and gạch đá bên dưới bình luận

Khuyến nghị:

Mong bạn đọc đọc bài viết này ở nơi yên tĩnh kín để đạt hiệu quả tối ưu nhất
Tránh xa tất cả các dòng thiết bị gây xao nhoãng trong các công việc đọc bài
Bookmark lại bài viết vì mình sẽ update hàng tháng

Tôi sử dụng ứng dụng Microsoft, tôi cần có tài khoản Microsoft, tôi chưa có tài khoản Microsoft. Bạn muốn tạo tài khoản Microsoft để sử dụng các ứng dụng của Microsoft nhưng chưa biết cách?

Mới đây, Microsoft đã giới thiệu giao diện tạo tài khoản mới. Tạo tài khoản Microsoft chưa bao giờ dễ dàng hơn mà không cần phải nhập nhiều thông tin như trước đây. Để biết thêm thông tin về cách tạo tài khoản Microsoft, vui lòng xem các bài viết sau:

Cách tạo tài khoản Microsoft

Dưới đây là hướng dẫn từng bước về cách tạo tài khoản Microsoft hiện đại.

bước 1: Đầu tiên, truy cập https://login.live.com với giao diện bạn chọn tạo hồ sơ Bấm để mở trang tạo tài khoản Microsoft.

[アカウントの作成]để mở trang tạo tài khoản Microsoft

bước 2: Nếu bạn có địa chỉ email khác (không phải của Microsoft) ở đây, hãy nhập địa chỉ đó vào hộp văn bản và nhấp vào[次。 それ以外の場合は、次の 2 つのオプションがあります。

  • 電話番号を使用する: 電話で Microsoft アカウントを作成します。
  • 新しいメール アドレスを取得する: 新しい Microsoft メール アドレスを作成します。

次の記事では、Microsoft アカウントを作成する 2 つの方法について説明します。

  • 電話番号を使用する

1. インターフェイスで選択します 代わりに、電話番号を使用してください.

UI で、代わりに電話番号を使用を選択します

2. フィールドに電話番号を入力します 電話番号、 アカウントを確認するには、正しい電話番号を入力してから を押す必要があります 次。

電話番号フィールドに電話番号を入力します

3. 次に、アカウント用に作成するパスワードを入力して、 次。

次に、アカウントのパスワードを入力します

4.ここに入る 苗字 (初め)、 苗字 (2) を押す 次。

名前、姓を入力し、[次へ]nhấn

5. Chọn quốc gia và ngày sinh của bạn trong giao diện và nhấn Tiếp theo Tiến hành tạo tài khoản.

Chọn quốc gia và ngày sinh của bạn trong giao diện

6. Nhận mã xác minh được gửi đến số điện thoại bạn vừa đăng ký, nhập mã đó vào trường văn bản và nhấn Tiếp theo.

Nhập mã xác minh được gửi đến số điện thoại đã đăng ký của bạn

Tôi đã tạo tài khoản Microsoft bằng số điện thoại của mình. Nếu bạn cần sử dụng tài khoản đó trong tương lai, vui lòng nhập tên tài khoản là một số điện thoại mật khẩu mở khóa là mật khẩu bạn đã tạo để đăng nhập vào ứng dụng Microsoft của mình.

  • Nhận một địa chỉ email mới.

1. Chọn trên giao diện để bắt đầu tạo tài khoản lấy một địa chỉ email mới

Trong giao diện tạo tài khoản,[新しいメール アドレスを取得]Chọn.

2. Tiếp tục Vui lòng nhập tên email mới (Nhả chuột khi bạn nhập xong tên email. Microsoft sẽ tự động kiểm tra tính khả dụng của tên. Nếu bạn thấy thông báo màu đỏ, bạn nên nhập một tên khác), mở và đóng. Nhấp vào hình tam giác tiết lộ để chọn định dạng email.

sau đó nhấn Tiếp theo.

Nhập tên email mới của bạn ở đây

3. Nhập mật khẩu bạn tạo cho tài khoản Microsoft của mình tại đây, Tiếp theo.

Nhập mật khẩu bạn tạo cho tài khoản Microsoft của mình

Bốn.[セキュリティ情報の追加]hãy nhập số điện thoại vào trường. số điện thoại (Nếu bạn cần thay đổi thông tin tài khoản của mình, bạn cần nhập số điện thoại thực của mình, vì số này có thể được xác minh), sau đó nhấn. gửi mã Yêu cầu Microsoft gửi mã xác minh tạo tài khoản đến số điện thoại của bạn.

[電話番号]Nhập số điện thoại của bạn vào trường,[コードを送信]Vỗ nhẹ.

Sau đó nhập mã xác minh vào ô Vui lòng nhập mã truy cập của bạn Nhấn Tiếp theo

[パスコードを入力]Nhập mã xác minh vào trường,[次へ]Nhấn

Khi bạn đã tạo tài khoản Microsoft bằng địa chỉ email mới của mình, bạn có thể sử dụng tên email và mật khẩu mới tạo của mình để đăng nhập vào các ứng dụng Microsoft của mình.

Bước 3: Chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn

Trong giao diện đăng nhập, thông tin của bạn, Tại đây, bạn có thể thêm ảnh, thêm ngày sinh và thêm quốc gia / khu vực của mình.

Chỉnh sửa thông tin cá nhân

Bước 4: Chỉnh sửa thông tin bảo mật của bạn

bạn chọn một thẻ sự an toàn, Tại đây, bạn có thể thay đổi mật khẩu, cập nhật thông tin và đánh giá hoạt động bất thường trên tài khoản Microsoft của mình.

Chỉnh sửa thông tin bảo mật của bạn

Để giúp bạn tìm hiểu cách tạo nhanh tài khoản Microsoft, bây giờ bạn có thể đăng nhập và sử dụng các ứng dụng Microsoft bằng tài khoản đó.

nhiều may mắn!

Nguồn tổng hợp

Rate this post

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *