2022 Cách thay đổi thư mục Download mặc định trên mọi trình duyệt Chrome, Cốc Cốc, Edge, Firefox

Xin chào đọc giả. Bữa nay, tôi mạn phép đưa ra cái nhìn chủ quan về với nội dung Cách thay đổi thư mục Download mặc định trên mọi trình duyệt Chrome, Cốc Cốc, Edge, Firefox

Đa số nguồn đều đc update thông tin từ các nguồn trang web nổi tiếng khác nên có thể vài phần khó hiểu.

Mong mọi người thông cảm, xin nhận góp ý and gạch đá dưới bình luận

Khuyến nghị:

Mong bạn đọc đọc bài viết này ở trong phòng cá nhân để đạt hiệu quả tốt nhất
Tránh xa toàn bộ các dòng thiết bị gây xao nhoãng trong các công việc đọc bài
Bookmark lại nội dung bài viết vì mình sẽ cập nhật thường xuyên

Bạn sẽ không nghĩ rằng mình sẽ cần một công cụ tải xuống chuyên nghiệp như Trình quản lý tải xuống Internet để tải xuống dữ liệu từ internet. Nếu bạn có trình duyệt web, bạn có thể tải dữ liệu xuống thiết bị của mình. Tuy nhiên, khi sử dụng trình duyệt web để tải dữ liệu về bộ tiêu chuẩn của Windows, rất khó để xác định đường dẫn. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách thay đổi thư mục tải xuống mặc định trên tất cả các trình duyệt Chrome, Cốc Cốc, Edge và Firefox để bạn có thể dễ dàng tìm thấy file dữ liệu của mình sau khi tải về.

1. Thay đổi thư mục tải xuống của Google Chrome

bước 1: Trong Google Chrome, nhấp vào biểu tượng ba dấu gạch ngang -> Thái độ:

Nhấp vào biểu tượng ba dòng,[設定]Chọn.

Bước 2: Hộp thoại xuất Cuộn xuống cuối hộp thoại -> Chọn cấp tiến:

Chọn chi tiết

Bước 3: trong khu vực Tải xuống Phòng nơi an toàn [選択]Nhấp chuột Biến đổi Để thay đổi vị trí thư mục Tải xuống:

[ダウンロード]phần của[場所]trong phần[編集]Nhấp chuột.

Bước 4: Chọn một đường dẫn mới để lưu thư mục Tải xuống ->[選択]Nhấp chuột được rồi:

Chọn một vị trí mới để lưu thư mục Tải xuống

2. Thay đổi Thư mục Tải xuống Firefox

bước 1: Nhấp vào biểu tượng gạch ngang ở góc bên phải của trình duyệt -> chọn khả năng:

Nhấp vào biểu tượng dấu gạch ngang ở góc bên phải của trình duyệt,[オプション]Chọn.

Bước 2: Một hộp thoại xuất hiện. Cuộn đến mục tệp và ứng dụng trong phần Tải xuống [選択]Nhấp chuột trình duyệt Để thay đổi vị trí thư mục Tải xuống ban đầu:

[ファイルとアプリケーション]phần của[ダウンロード]trong phần[参照]Nhấp chuột.

Bước 3: Chọn đường dẫn vị trí mới để lưu tệp dữ liệu đã tải xuống -> nhấp chuột. Chọn thư mục:

Chọn một đường dẫn vị trí mới để lưu các tệp dữ liệu đã tải xuống

3. Thay đổi thư mục tải xuống cho Edge

bước 1: Trong trình duyệt của bạn, nhấp vào biểu tượng có ba dòng -> cài đặt:

Trong trình duyệt của bạn, nhấp vào biểu tượng ba dòng và chọn Cài đặt.

Bước 2: bấm để chọn Hiển thị cài đặt nâng cao:

[詳細設定を表示]Nhấp chuột

Bước 3: trong khu vực Tải xuống Phòng Lưu tệp đã tải xuống dưới dạng [選択]Nhấp chuột Biến đổi Để thay đổi vị trí của các tệp đã tải xuống:

[ダウンロード]trong phần[ダウンロードしたファイルを保存]Nhấp chuột[編集]Nhấp chuột.

Bước 4: Chọn đường dẫn để lưu dữ liệu đã tải xuống -> bấm vào Chọn thư mục:

Chọn một đường dẫn để lưu dữ liệu đã tải xuống

4. Thay đổi thư mục tải xuống Cốc Cốc

bước 1: Nhấn vào biểu tượng Cốc Cốc ->. Thái độ:

Cốc Cốc - nhấp vào biểu tượng cài đặt

Bước 2: trong khu vực tải xuống và torrent chọn cuộn xuống Tải xuống -> Biến đổi Để thay đổi vị trí tải xuống của trình duyệt của bạn:

[ダウンロードとトレント]phần của[ダウンロード]và,[編集]Chọn.

Bước 3: Chọn đường dẫn bạn muốn lưu -> Nhấp vào được rồi:

Chọn đường dẫn vị trí và[OK]Nhấp chuột.

Trên đây là các bước hướng dẫn chi tiết cách thay đổi thư mục tải xuống mặc định trên tất cả các trình duyệt Chrome, Cốc Cốc, Edge và Firefox. nhiều may mắn!

Nguồn tổng hợp

Rate this post

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *