2022 Tổng hợp phím tắt trên Google Docs

Hi quý vị. Bữa nay, mình xin góp chút kinh nghiệm cá nhân về qua bài viết Tổng hợp phím tắt trên Google Docs

Phần lớn nguồn đều đc lấy ý tưởng từ những nguồn trang web lớn khác nên có thể vài phần khó hiểu.

Mong mỗi người thông cảm, xin nhận góp ý and gạch đá bên dưới bình luận

Khuyến nghị:

Mong bạn đọc đọc nội dung này trong phòng kín để đạt hiệu quả tốt nhất
Tránh xa toàn bộ những thiết bị gây xao nhoãng trong công việc tập kết
Bookmark lại bài viết vì mình sẽ cập nhật liên tiếp

ngoại trừ Google Tài liệu Không có nhiều chức năng như từ Microsoft Office Tuy nhiên, một số phím tắt vẫn được hỗ trợ để giúp người dùng thao tác nhanh và hiệu quả hơn. Google Tài liệu.

Tóm tắt các phím tắt của Google Tài liệu

1. Các phím tắt cơ bản

các phím tắt cơ bản

Điều khiển + Năm: Thao tác sao chép văn bản là sao chép.

Điều khiển + X: Cắt văn bản đã chọn vào khay nhớ tạm.

Điều khiển + vẽ tranh: dán nhanh văn bản đã sao chép tương ứng dán.

Điều khiển + Z.: hoạt động Hủy bỏ Quay lại văn bản trước đó mà không có bất kỳ thay đổi nào.

Điều khiển + Biến đổi + Z.: hoạt động nói lại Quay lại hành động trước đó.

Điều khiển + kentucky: Chèn một liên kết mới hoặc chỉnh sửa một liên kết.

Năm + đăng nhập: Mở liên kết đính kèm tới văn bản.

Điều khiển + /: Hiển thị tất cả các phím tắt.

Điều khiển + S.: hành động nhanh chóng để lưu văn bản.

Điều khiển + P.: Lệnh in văn bản.

Điều khiển + Cũng thế: Một hành động nhanh chóng để mở một tệp hiện có.

Điều khiển + : hành động để mở cửa sổ tìm kiếm tìm kiếm.

Điều khiển + H.: một hành động mở một hộp thoại thay thế Thay thế.

Điều khiển + bằng gỗ: Một hành động nhanh chóng để tìm số trang.

Điều khiển + Biến đổi + bằng gỗ: Thao tác nhanh để tìm số trang trước đó.

Điều khiển + Biến đổi + : Ẩn hoặc nhấn lại để ẩn thanh menu.

Điều khiển + đăng nhập: Tách một trang mới.

Năm + / con số Cũng thế Năm + Biến đổi + Z.: Thao tác tìm kiếm menu.

Năm + Z.: Thao tác tìm kiếm menu trong trình duyệt Google Chrome.

2. Các phím tắt định dạng văn bản

Điều khiển + xa lạ: thực hiện định dạng đậm.

Điều khiển + Tôi: In nghiêng.

Điều khiển + bạn: Gạch chân văn bản đã chọn.

Năm + Biến đổi + Năm: Gạch ngang văn bản đã chọn.

Điều khiển + “.”: chỉ số trên.

Điều khiển + “,“: Thực hiện lập chỉ mục con.

Điều khiển + Năm + Năm: Tạo định dạng sao chép.

Điều khiển + Năm + vẽ tranh: Dán định dạng thích hợp mà bạn chọn.

Điều khiển + \ Cũng thế Điều khiển + nơi: Xóa định dạng bạn đang sử dụng.

Điều khiển + Biến đổi + >: Tăng kích thước phông chữ từ kích thước phông chữ hiện tại.

Điều khiển + Biến đổi + <: gi k th ph ch t hi>

3. Các phím tắt định dạng đoạn văn

Điều khiển + ]: Tăng khoảng cách từ đầu dòng đến ký tự đầu tiên của đầu dòng.

Điều khiển + [: Giảm khoảng cách từ đầu dòng tới chữ đầu tiên của đầu dòng đó.

Ctrl + Alt + 0: Xóa định dạng đã chọn trở về định dạng mặc định ban đầu.

Ctrl + Alt + [1->6]- Định dạng các đề mục để tạo mục lục phù hợp với các đề mục 1-6.

Điều khiển + Biến đổi + lời đề nghị: left justify họ đã đi.

Điều khiển + Biến đổi + Nó rẻ: thực hiện căn chỉnh chính xác bên phải.

Điều khiển + Biến đổi + Khi nào: Căn giữa trung tâm.

Điều khiển + Biến đổi + Trẻ em: làm tương tự căn chỉnh ở cả hai bên Căn đều.

Điều khiển + Biến đổi + 7: Chọn thao tác đánh số đầu dòng.

Điều khiển + Biến đổi + Vị trí thứ 8: một hành động tạo ra một gạch đầu dòng.

Năm + Biến đổi + mũi tên lên và xuống: Thao tác thay đổi vị trí của văn bản lên hoặc xuống theo mũi tên.

4. Các phím tắt chỉnh sửa ảnh

Điều khiển + Năm + kentucky: Thay đổi kích thước hình ảnh bằng cách tăng chiều cao.

Điều khiển + Năm + xa lạ: Tăng chiều rộng của hình ảnh.

Điều khiển + Năm + J.: Giảm hình ảnh.

Điều khiển + Năm + w: Giảm chiều rộng của hình ảnh.

Điều khiển + Năm + Tôi: Thay đổi kích thước hình ảnh thành kích thước lớn hơn kích thước hiện tại.

Điều khiển + Năm + Q.: Thu nhỏ hình ảnh theo chiều dọc.

phím mũi tên: Di chuyển hình ảnh lên / xuống / trái / phải theo hướng của mũi tên.

Biến đổi + phím mũi tên: Di chuyển lên một pixel.

Năm + mũi tên trái: Xoay 15 độ ngược chiều kim đồng hồ.

Năm + mũi tên bên phải: Xoay 15 độ theo chiều kim đồng hồ.

Năm + Biến đổi + mũi tên trái: Xoay hình ảnh 1 độ theo chiều kim đồng hồ.

Năm + Biến đổi + mũi tên bên phải: Xoay ảnh 1 độ ngược chiều kim đồng hồ.

Biến đổi + Thoát ra: Đóng hình ảnh hoặc trình chỉnh sửa bản vẽ.

5. Điều hướng, phím tắt để di chuyển

5.1. Các phím tắt điều hướng

Điều khiển + Năm + Người đàn bà Cũng thế Điều khiển + Năm + P. + Phím bất kỳ: Chuyển đến mục tiếp theo hoặc quay lại mục trước.

Điều khiển + Năm + Biến đổi + một tỷ + phím bất kỳ: Di chuyển một bảng.

5.2. Các phím tắt để điều hướng qua văn bản

– Nhấn và giữ Điều khiển + Năm -> bấm Người đàn bà -> bấm H.: Chuyển đến tiêu đề tiếp theo.

– Nhấn và giữ Điều khiển + Năm -> bấm P. -> bấm H.: Di chuyển đến tiêu đề trước đó.

– Nhấn và giữ Điều khiển + Năm -> bấm Người đàn bà -> bấm [1 -> 6]: Di chuyển đến tiêu đề tiếp theo (1 -> 6).

– Nhấn và giữ Điều khiển + Năm -> bấm P. -> bấm [1 -> 6]: chuyển đến tiêu đề và sau đó đến (1 -> 6).

– Nhấn và giữ Điều khiển + Năm -> bấm Người đàn bà -> bấm bằng gỗ: Chuyển đến hình ảnh hoặc bản vẽ tiếp theo.

– Nhấn và giữ Điều khiển + Năm -> bấm P. -> bấm bằng gỗ: Quay lại hình ảnh hoặc bản vẽ trước đó.

– Nhấn và giữ Điều khiển + Năm -> bấm Người đàn bà -> bấm Cũng thế: Di chuyển đến danh sách tiếp theo.

– Nhấn và giữ Điều khiển + Năm -> bấm P. -> bấm Cũng thế: Di chuyển đến danh sách trước đó.

– Nhấn và giữ Điều khiển + Năm -> bấm Người đàn bà -> bấm Tôi: Di chuyển đến mục tiếp theo trong danh sách hiện tại.

– Nhấn và giữ Điều khiển + Năm -> bấm P. -> bấm Tôi: Di chuyển đến mục trước trong danh sách hiện tại.

– Nhấn và giữ Điều khiển + Năm -> bấm Người đàn bà -> bấm lời đề nghị: Chuyển đến liên kết tiếp theo.

– Nhấn và giữ Điều khiển + Năm -> bấm P. -> bấm lời đề nghị: Chuyển đến liên kết trước đó.

– Nhấn và giữ Điều khiển + Năm -> bấm Người đàn bà -> bấm xa lạ: Di chuyển đến dấu trang tiếp theo.

– Nhấn và giữ Điều khiển + Năm -> bấm P. -> bấm xa lạ: Di chuyển đến dấu trang trước đó.

– Nhấn và giữ Điều khiển + Năm -> bấm Người đàn bà -> bấm w: Chuyển sang thay đổi định dạng tiếp theo.

– Nhấn và giữ Điều khiển + Năm -> bấm P. -> bấm w: Trở về bộ chọn định dạng trước đó.

– Nhấn và giữ Điều khiển + Năm -> bấm Người đàn bà -> bấm Nó rẻ hoặc giữ Điều khiển + Năm + kentucky: cũng tiến hành thay đổi tiếp theo nói lại.

– Nhấn và giữ Điều khiển + Năm -> bấm P. -> bấm Nó rẻ hoặc giữ Điều khiển + Năm + J.: cũng chuyển sang trình chỉnh sửa trước đó Hủy bỏ.

6. Các phím tắt

– Nhấn và giữ Điều khiển + Năm + Biến đổi -> bấm một tỷ -> bấm S.: Di chuyển con trỏ đến đầu bảng.

– Nhấn và giữ Điều khiển + Năm + Biến đổi –> nhấn một tỷ -> bấm Dễ: Di chuyển con trỏ chuột đến cuối bảng.

– Nhấn và giữ Điều khiển + Năm + Biến đổi -> bấm Người đàn bà -> bấm một tỷ: Di chuyển con trỏ chuột đến bảng tiếp theo.

– Nhấn và giữ Điều khiển + Năm + Biến đổi -> bấm P. -> bấm một tỷ: Di chuyển đến bảng trước đó.

– Nhấn và giữ Điều khiển + Năm + Biến đổi -> bấm một tỷ -> bấm Tôi: Di chuyển con trỏ chuột đến cột đầu tiên của bảng.

– Nhấn và giữ Điều khiển + Năm + Biến đổi -> bấm một tỷ -> bấm kentucky: Di chuyển con trỏ chuột đến cột cuối cùng của bảng.

– Nhấn và giữ Điều khiển + Năm + Biến đổi -> bấm một tỷ -> bấm xa lạ: Di chuyển con trỏ chuột đến cột tiếp theo trong bảng.

– Nhấn và giữ Điều khiển + Năm + Biến đổi -> bấm một tỷ -> bấm vẽ tranh: Di chuyển con trỏ chuột đến cột trước đó so với vị trí hiện tại của con trỏ chuột.

– Nhấn và giữ Điều khiển + Năm + Biến đổi -> bấm một tỷ -> bấm J.: Di chuyển đến hàng đầu tiên của bảng.

– Nhấn và giữ Điều khiển + Năm + Biến đổi –> nhấn một tỷ -> bấm lời đề nghị: Di chuyển đến hàng cuối cùng của bảng.

– Nhấn và giữ Điều khiển + Năm + Biến đổi -> bấm một tỷ -> bấm nước Mỹ: Di chuyển đến hàng tiếp theo trong bảng.

– Nhấn và giữ Điều khiển + Năm + Biến đổi -> bấm một tỷ -> bấm bằng gỗ: Di chuyển con trỏ chuột đến hàng trước đó.

– Nhấn và giữ Điều khiển + Năm + Biến đổi -> bấm một tỷ -> bấm Khi nào: Thoát khỏi bảng dữ liệu.

7. Sử dụng bàn phím để đánh dấu văn bản

Đánh dấu văn bản bằng bàn phím

Điều khiển + một: Chọn tất cả văn bản.

Biến đổi + mũi tên trái/ Rẽ phải.: Chọn một hoặc nhiều ký tự sang trái hoặc phải từ vị trí con trỏ.

Biến đổi + mũi tên lên / xuống: Chọn một hoặc nhiều hàng lên hoặc xuống.

Điều khiển + Biến đổi + mũi tên trái / phải: Chọn trái hoặc phải đến cuối một ký tự.

Biến đổi + Căn nhà: Chọn tất cả văn bản từ vị trí hiện tại của con trỏ chuột đến đầu dòng hiện tại.

Biến đổi + chấm dứt: Chọn tất cả văn bản từ vị trí hiện tại của con trỏ chuột đến cuối dòng hiện tại.

Điều khiển + Biến đổi + Căn nhà: Chọn tất cả văn bản từ vị trí con trỏ chuột hiện tại đến đầu văn bản.

Điều khiển + Biến đổi + chấm dứt: Chọn tất cả văn bản từ vị trí con trỏ chuột hiện tại đến cuối văn bản.

– Nhấn và giữ Điều khiển + Năm + Biến đổi -> bấm Khi nào -> bấm Tôi: Chọn mục danh sách hiện tại.

– Nhấn và giữ Điều khiển + Năm + Biến đổi -> bấm Khi nào -> bấm Cũng thế: Chọn tất cả các mục trong danh sách hiện tại.

Nguồn tổng hợp

Rate this post

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *