2023 Cách điều chỉnh tốc độ chuột trên Windows 11

Chào bạn đọc. Ngày hôm nay, tôi mạn phép đưa ra cái nhìn chủ quan về bằng bài viết Cách điều chỉnh tốc độ chuột trên Windows 11

Phần nhiều nguồn đều đc cập nhật thông tin từ các nguồn website nổi tiếng khác nên có thể vài phần khó hiểu.

Mong mọi người thông cảm, xin nhận góp ý và gạch đá dưới bình luận

Khuyến nghị:

Quý độc giả vui lòng đọc nội dung này trong phòng kín đáo để có hiệu quả tối ưu nhất
Tránh xa toàn bộ các dòng thiết bị gây xao nhoãng trong việc tập kết
Bookmark lại nội dung bài viết vì mình sẽ update thường xuyên

Điều chỉnh tốc độ chuột trong Windows 11 có thể giúp bạn sử dụng chuột hiệu quả hơn khi làm việc trên máy tính. Windows 11 cung cấp nhiều cách khác nhau để điều chỉnh tốc độ chuột nhanh chóng.

1. Điều chỉnh tốc độ chuột trong cài đặt Windows 11

Cài đặt Windows 11 cho phép bạn tự do điều chỉnh các thông số của máy tính. Bao gồm điều chỉnh tốc độ chuột máy tính.

bước 1: Làm ơn mở nó ra menu bắt đầu và tìm thấy bài báo cài đặt Mở cài đặt máy tính của bạn.

[スタート]Mở menu và[設定]trên máy tính của bạn, hãy truy cập[設定]mở

Bước 2: sau đó chọn một thẻ thiết bị Quản lý thiết bị trên máy tính của bạn.

[デバイス]Chọn tab để quản lý thiết bị trên máy tính của bạn

Bước 3: Nếu bạn cần thay đổi tốc độ chuột, chỉ cần chọn tab con chuột tốc độ chuột tốc độ con trỏ chuột.

Điều chỉnh tốc độ chuột trong cài đặt và nó sẽ thay đổi ngay lập tức.

[マウス]chọn tab[マウス ポインターの速度]Thay đổi tốc độ chuột trong phần

2. Điều chỉnh tốc độ chuột trong Bảng điều khiển Windows 11

Control Panel là trình quản lý hệ thống Windows cho phép bạn điều chỉnh tất cả các thông số cơ bản của máy tính.

bước 1: Làm ơn mở nó ra menu bắt đầu và nhập Trung tâm liên lạc Để mở trình quản lý trên máy tính Windows,

[スタート]Mở menu và nhập

Bước 2: Để tìm cài đặt chuột trên máy tính của bạn, hãy chuyển đổi chế độ nhin tư sự tiếp nối biểu tượng lớn Hiển thị thêm các biểu tượng. Tất cả những gì bạn phải làm là chọn mục con chuột Mở Cài đặt chuột.

Chuyển sang chế độ xem với các biểu tượng lớn

Bước 3: Để đặt tốc độ chuột, tùy chọn con trỏ thay đổi tốc độ chuột của một phần tử sự chuyển động.

Trên thanh điều khiển tốc độ chuột,[低速]làm chậm con chuột và[高速]giúp tăng tốc độ di chuột.

Chọn các tùy chọn con trỏ và thay đổi tốc độ chuột thành chuyển động

3. Điều chỉnh nhanh tốc độ chuột trong Windows 11

Nếu bạn cần nhanh chóng điều chỉnh tốc độ chuột của mình trong Windows 11,[検索]Bạn cũng có thể sử dụng lệnh Tìm để nhanh chóng tìm ra.

bước 1: Mở công cụ tìm kiếm của Windows (biểu tượng kính lúp) và đăng nhập. tốc độ chuột trong thanh tìm kiếm. khi đó bạn phải chọn Thay đổi giao diện hoặc tốc độ của con trỏ chuột.

[マウス ポインターの表示または速度の変更]Chọn.

Bước 2: Cách đặt hiệu chuẩn chuột Trung tâm liên lạcĐồng thời thay đổi tốc độ chuột thành sự chuyển động.

Thay đổi tốc độ chuột trong Chuyển động

4. Điều chỉnh tốc độ chuột trong Windows 11 bằng Registry Editor.

Registry Editor cho phép bạn tùy chỉnh các thông số bằng cách can thiệp trực tiếp vào hệ thống và thay đổi các giá trị trong các tập tin hệ thống.

bước 1: Mở Registry Editor bằng cách nhập: biên tập viên đăng ký trong thanh tìm kiếm.

Loại hình

Bước 2: [レジストリ エディター]Trong cửa sổ, mở từng thư mục theo thứ tự sau:

Computer => HKEY_CURRENT_USER => Control Panel => Mouse

đi chuột

Bước 3: Trong thư mục chuột của bạn, chỉ cần tìm tệp tốc độ chuột (bắt đầu) thay thế giá trị tốc độ chuột đọc (2).

Windows 11 hiện hỗ trợ các giá trị tốc độ chuột từ 1 đến 10 (nhanh dần đều). Tất cả những gì bạn phải làm là nhập tốc độ bạn cần vào dữ liệu giá trị và nhấn được rồi Xong.

Định vị tệp MouseSpeed ​​và[値のデータ]Thay đổi giá trị tốc độ chuột trong phần.

Trong bài viết này, chúng tôi đã hướng dẫn bạn cách điều chỉnh tốc độ chuột trên máy tính Windows 11 của bạn dưới dạng một mẹo phần mềm.

Nguồn tổng hợp

Rate this post

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *