2023 Cách reset, đặt lại mạng trên Windows 11

Chào bạn đọc. Ngày hôm nay, tôi xin chia sẽ về chủ đề bằng bài chia sẽ Cách reset, đặt lại mạng trên Windows 11

Phần nhiều nguồn đều đc lấy ý tưởng từ những nguồn website lớn khác nên sẽ có vài phần khó hiểu.

Mong mọi người thông cảm, xin nhận góp ý & gạch đá bên dưới phản hồi

Khuyến nghị:

Mong bạn đọc đọc bài viết này trong phòng kín để đạt hiệu quả tốt nhất
Tránh xa toàn bộ các thiết bị gây xao nhoãng trong công việc đọc bài
Bookmark lại nội dung bài viết vì mình sẽ update thường xuyên

Cách đặt lại mạng trong Windows 11

1. Cách khôi phục kết nối Internet trong Windows 11

Mạng đặt lại Internet trong Windows 11 có thể giúp khắc phục các sự cố kết nối mạng do định cấu hình sai.

bước 1: Làm ơn mở nó ra menu bắt đầu Chọn trong Windows 11, cài đặt Mở cài đặt máy tính của bạn.

[設定]Chọn để mở cài đặt máy tính

Bước 2: Sau đó chọn bài viết mạng và internet Mở Cài đặt Internet.

Chọn Mạng và Internet để mở cài đặt liên quan đến Internet

Bước 3: Sau đó chọn một bản đồ Thay đổi các tùy chọn bộ điều hợp Xem cài đặt mạng được Windows 11 sử dụng.

[アダプター オプションの変更]Chọn tab để xem cài đặt mạng được Windows 11 sử dụng.

Bước 4: trong danh sách các kết nối mạng ethernetcô ấy kích chuột phải và lựa chọn Để vô hiệu hóa vô hiệu hóa chúng.

kích chuột phải[無効にする]Chọn

Bước 5: cuối cùng bạn chỉ có một mình kích chuột phải chọn lại Để kích hoạt Kết nối lại với mạng Ethernet của bạn.

nhấp chuột phải một lần nữa[有効にする]Chọn để kết nối lại với mạng Ethernet của bạn.

2. Đặt mạng làm kết nối mặc định trong Windows 11

Cài đặt mạng mặc định trong Windows 11 đặt lại tất cả cài đặt về cài đặt chính xác khi một hệ điều hành mới được cài đặt. Mọi thứ đã được đặt lại về cài đặt mặc định và ổn định như lúc tôi mới cài đặt.

bước 1: Làm ơn mở nó ra menu bắt đầu và lựa chọn cài đặt.

[スタート]Mở menu và[設定]Chọn

Bước 2: vì vậy hãy chọn mạng và internet Nhấp để mở cài đặt mạng.

Chọn Mạng và Internet để mở cài đặt mạng

Bước 3: Sau đó chọn một bản đồ tiểu bang và lựa chọn Khôi phục mạng của bạn Bắt đầu đặt lại cài đặt mạng của máy tính của bạn.

[ステータス]chọn tab[ネットワークのリセット]để bắt đầu đặt lại cài đặt mạng của máy tính của bạn

Bước 4: khi chọn bài báo khôi phục ngay bây giờbạn được hỏi có muốn khôi phục tất cả cài đặt mặc định hay không. bạn chọn Vâng xác nhận.

[はい]Chọn để xác nhận

Bước 5: Sau khi xác nhận thiết lập lại cài đặt mạng, máy tính sẽ tự động khởi động lại sau 5 phút và đợi quá trình hoàn tất. Nếu bạn không muốn đợi, hãy khởi động lại máy tính để đặt lại cài đặt mạng.

Máy tính sẽ tự động khởi động lại sau 5 phút

Máy tính tự động kết nối với mạng Ethernet sau khi khởi động và khôi phục tất cả các cài đặt về mặc định ban đầu.

Bài viết này cung cấp các mẹo phần mềm về cách đặt lại cài đặt mạng trong Windows 10 11.

Nguồn tổng hợp

Rate this post

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *