2023 Cách tạo nhiều thư mục cùng một lúc trên Windows 10

Hello quý khách. Bữa nay, tôi xin chia sẽ về chủ đề với bài viết Cách tạo nhiều thư mục cùng một lúc trên Windows 10

Đa số nguồn đều được update thông tin từ các nguồn website đầu ngành khác nên chắc chắn có vài phần khó hiểu.

Mong mỗi cá nhân thông cảm, xin nhận góp ý and gạch đá dưới bình luận

Khuyến nghị:

Quý độc giả vui lòng đọc bài viết này trong phòng riêng tư để có hiệu quả cao nhất
Tránh xa tất cả những dòng thiết bị gây xao nhoãng trong công việc tập kết
Bookmark lại nội dung bài viết vì mình sẽ cập nhật liên tục

Thư mục hàng loạt đồng thời trong Windows 10 có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian khi bạn phải làm việc với một số lượng lớn tài liệu cần được sắp xếp.

Cách tạo nhiều thư mục cùng lúc trong Windows 10

Trên HĐH Windows 10, nhấp chuột phải => để tạo thư mục[新しいフォルダー]hoạt động phải được sử dụng. Đây không phải là phương pháp tốt nhất khi tạo một số lượng lớn các thư mục vì nó mất quá nhiều thời gian. Có nhiều cách để tạo nhiều thư mục cùng lúc trong Windows 10, tất cả đều cho kết quả tương tự. Việc tạo nhiều thư mục cùng lúc trong Windows 10 có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian do ít thao tác hơn. Tuy nhiên, để tạo cùng lúc nhiều thư mục trên máy tính, bạn cần sử dụng các lệnh trong CMD, Notepad và PowerShell. Dưới đây là hướng dẫn thủ thuật phần mềm về cách tạo nhiều thư mục cùng lúc trong Windows 10.

1. Tạo hàng loạt nhiều thư mục với Command Prompt

Command Prompt, được gọi là Windows 10 Core Scripting, đã xuất hiện trong nhiều năm. Bạn có thể tạo nhiều thư mục cùng lúc bằng CMD.

bước 1: Làm ơn mở nó ra menu bắt đầu và nhập CMD Mở dấu nhắc lệnh.

[スタート]Mở menu và nhập

Bước 2: Sau đó sử dụng lệnh băng đĩa Điều hướng đến nơi bạn muốn tạo thư mục trên máy tính của mình.

Đường dẫn CD cho đường dẫn tạo thư mục

Sử dụng lệnh CD để điều hướng đến nơi bạn muốn tạo thư mục trên máy tính của mình.

Nếu bạn thay đổi vị trí đường dẫn một cách chính xác, bạn sẽ thấy rằng phần mặc định của đường dẫn cũng được thay đổi. Bây giờ bạn đã chuyển đường dẫn tạo thư mục.

Thay đổi thành công đường dẫn tạo thư mục

Bước 3: Để tạo nhiều thư mục cùng lúc trong CMD, chỉ cần sử dụng lệnh: md Đặt tên cho thư mục ở phía sau. Mỗi thư mục được ngăn cách bởi một khoảng trắng.

md “tên thư mục 1” “tên thư mục 2” … “Tên thư mục 3”

Sử dụng lệnh MD để đặt tên cho thư mục ở cuối. Tách từng thư mục bằng một khoảng trắng

Bước 4: Cuối cùng, tất cả những gì bạn phải làm là nhấn đăng nhập Chạy lệnh sẽ tự động tạo một thư mục dựa trên tên bạn đã cung cấp.

Nhấn Enter để chạy lệnh

2. Tạo nhiều thư mục cùng lúc với PowerShell

PowerShell là một tập lệnh hiện đại hơn CMD, nhưng khả năng của nó có thể so sánh được. Bạn cũng có thể tạo nhiều thư mục bằng PowerShell.

bước 1: Làm ơn mở nó ra menu bắt đầu và nhập vỏ điện Mở một công cụ tập lệnh.

Mở MenuStart và gõ powershell để mở công cụ tập lệnh.

Bước 2: Sau đó sử dụng lệnh “ĐĨA CD” Điều hướng đến vị trí bạn chọn, nơi bạn cần tạo thêm thư mục trên máy tính của mình.
Trong trường hợp này, Mẹo Phần mềm sẽ tạo một số thư mục trên màn hình chính (máy tính để bàn) của máy tính của bạn và thực hiện tương tự ở những nơi khác.

CD “vị trí tạo thư mục”

sử dụng lệnh

Bước 3: Cuối cùng, tất cả những gì bạn phải làm là tạo thư mục cùng lúc ở vị trí bạn đã chọn bằng lệnh sau:

“tên thư mục 1”, “tên thư mục 2”, “tên thư mục 3”, “tên thư mục 4”, “tên thư mục 5” | % phần tử mới – tên “$ _” – loại phần tử “thư mục”

Chỉ cần nhấn khi lệnh kết thúc. đăng nhậpHệ thống sẽ tự động khởi tạo thư mục theo vị trí đặt trước.

Sử dụng lệnh này để tạo cùng một lúc một thư mục tại vị trí đã chọn

3. Tạo nhiều thư mục cùng một lúc với Notepad

Bạn có thể tạo tệp .bat bằng Notepad. Bạn có thể sử dụng tính năng này để nhanh chóng tạo thư mục mới.

bước 1: Làm ơn mở nó ra menu bắt đầu và nhập khối ghi chú Mở Notepad.

Mở Menu Bắt đầu và nhập

Bước 2: Sau đó, hoàn thành mã bằng cách nhập lệnh sau vào Notepad:

Md “Tên thư mục 1” “Tên thư mục 2” “Tên thư mục 3” “Tên thư mục 4” “Tên thư mục 5”

Gõ lệnh sau vào Notepad - Md

Bước 3: Sau đó chọn Tệp => Lưu dưới dạng … (Ctrl + Shift + S) Tiến hành và lưu tệp ở định dạng .bat.

[ファイル]-[名前を付けて保存]Chọn (Ctrl + Shift + S) để lưu tệp dưới dạng .bat.

Bước 4: cho phần đó tên tập tinBạn có thể đặt bất kỳ tên nào cho nó, nhưng nó phải có phần mở rộng “.con dơi”. cũng có một số lưu thành Tôi cần chuyển đổi chế độ Tất cả các tệp (*. *).

Đặt tên cho nó, nhưng nó phải có phần mở rộng là .bat.[ファイルの種類]trong phần[すべてのファイル]nên chuyển đến

Bước 5: Cuối cùng, chỉ cần di chuyển tệp .bat mới tạo đến nơi bạn cần tạo và kích hoạt nhiều thư mục cùng một lúc. Một thư mục có tên mặc định sẽ xuất hiện trong Notepad. Bằng cách này, bạn có thể chỉ cần di chuyển tệp .bat đến một vị trí khác, tạo nó và sử dụng nó nhiều lần.

Di chuyển tệp .bat mới tạo đến nơi bạn cần tạo và bật nhiều thư mục cùng một lúc

Bài viết này cung cấp các mẹo phần mềm về cách tạo nhiều thư mục cùng lúc trên máy tính Windows 10 của bạn.

Nguồn tổng hợp

Rate this post

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *