2023 Cách truyền dữ liệu giữa 2 máy tính qua Wifi trên Windows 10

Kính thưa đọc giả. Bữa nay, tôi xin chia sẽ về chủ đề bằng nội dung Cách truyền dữ liệu giữa 2 máy tính qua Wifi trên Windows 10

Phần lớn nguồn đều được update thông tin từ các nguồn website lớn khác nên sẽ có vài phần khó hiểu.

Mong mỗi cá nhân thông cảm, xin nhận góp ý and gạch đá bên dưới phản hồi

Khuyến nghị:

Xin quý khách đọc bài viết này ở nơi riêng tư cá nhân để đạt hiệu quả cao nhất
Tránh xa toàn bộ những thiết bị gây xao nhoãng trong việc tập kết
Bookmark lại nội dung bài viết vì mình sẽ update liên tiếp

Tất cả chúng ta đều quen thuộc với cách chia sẻ tệp qua mạng LAN, nhưng điều chúng ta không nhận ra là WiFi có thể chia sẻ tệp dễ dàng như mạng LAN nếu bạn biết cách thiết lập nó. Hãy cùng xem cách chia sẻ dữ liệu qua mạng WiFi!

Cách truyền dữ liệu giữa hai máy tính qua Wi-Fi trong Windows 10

1. Thiết lập chia sẻ trên mạng Wi-Fi của bạn

1.1 Chuyển đổi kết nối mạng WiFi của bạn thành kết nối riêng tư (riêng tư)

bước 1: Nhấp chuột phải vào biểu tượng mạng truy cập Internet không dây (bắt đầu) => Mở cài đặt mạng và internet (2).

[ネットワークとインターネットの設定を開く]Chọn

Bước 2: bạn chọn một thẻ tiểu bang (bắt đầu) => Chỉnh sửa thuộc tính kết nối (2).

Chọn Chỉnh sửa thuộc tính kết nối

Bước 3: cài đặt riêng Đảm bảo quyền riêng tư của kết nối.

Chuyển cài đặt sang phần riêng tư để đảm bảo tính riêng tư cho kết nối của bạn

1.2 Đặt các tùy chọn chia sẻ

bước 1: quay lại tiểu bang (bắt đầu) => chia sẻ lựa chọn (2).

Chọn các tùy chọn chia sẻ

Bước 2: Nhấp vào một phần riêng (bắt đầu) => chọn Bật khám phá mạng (2) => chọn mục tiếp theo Bật chia sẻ tệp và máy in (3). vì vậy hãy chọn lưu thay đổi (Bốn) tiết kiệm.

Bấm vào phần riêng tư

1.3 Đặt địa chỉ IP tĩnh

bước 1: quay lại tiểu bang (bắt đầu) => Thay đổi các tùy chọn bộ điều hợp (2).

Chọn Thay đổi Tùy chọn Bộ điều hợp

Bước 2: nhấp chuột phải vào bộ điều hợp truy cập Internet không dây (bắt đầu) => tính năng (2).

Nhấp chuột phải vào bộ điều hợp không dây của bạn và chọn[プロパティ]Chọn.

Bước 3: Vui lòng chọn phần Giao thức Internet Phiên bản 4 (TCP / IPv4) (bắt đầu) => tính năng (2).

Chọn Giao thức Internet Phiên bản 4 (TCPIPv4).

Bước 4: bạn đã chọn Sử dụng các địa chỉ IP sau (bắt đầu) Đặt địa chỉ IP tĩnh cho máy tính của bạn (2) sau đó chọn được rồi (3) tiết kiệm.

[次の IP アドレスを使用する]để đặt địa chỉ IP tĩnh cho máy tính của bạn.

2. Định cấu hình chia sẻ trong các thư mục

bước 1: Nhấp vào thư mục có dữ liệu bạn muốn chia sẻ (bắt đầu) => tính năng (2).

Nhấp vào thư mục chứa dữ liệu bạn muốn chia sẻ,[プロパティ]Nhấp chuột.

Bước 2: chuyển sang bản đồ tách ra (bắt đầu) => Tách ra…(2).

chọn chia sẻ

Bước 3: nhấp vào biểu tượng mũi tên (bắt đầu) => chọn tất cả các (2) => phép cộng (3) => tách ra (Bốn).

chọn tất cả

Dừng chia sẻ trên thư mục đã nhấp hoàn thành phá vỡ.

Chọn Xong

3. Truyền dữ liệu giữa hai máy tính qua kết nối Wi-Fi

bước 1: bạn mở máy tính này (bắt đầu) => bấm vào Mạng lưới (2) => Chọn máy để chia sẻ dữ liệu (3).

Chọn máy tính để chia sẻ dữ liệu

Bước 2: tiếp tục đăng ký Chỉ định tài khoản (bắt đầu), mật khẩu mở khóa (2) Chia sẻ thiết bị và báo chí được rồi (3).

Đăng nhập bằng tên và mật khẩu tài khoản máy tính dùng chung của bạn,[OK]Nhấp chuột.

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, các thư mục chia sẻ sau sẽ được hiển thị. Sau đó nhấp vào thư mục đó.

Nhấp vào Thư mục được chia sẻ

Khi bạn có quyền truy cập vào các thư mục máy tính được chia sẻ, chỉ cần sao chép dữ liệu mong muốn vào máy tính của bạn.

Sau khi truy cập vào thư mục trên máy tính dùng chung, hãy sao chép các dữ liệu cần thiết vào máy tính

Để biết thêm thông tin về chia sẻ tệp trong Windows 10, vui lòng xem các bài viết sau:

Dữ liệu có thể được chia sẻ qua mạng Wi-Fi, tiết kiệm thời gian thay vì sao chép dữ liệu vào USB. nhiều may mắn!

Nguồn tổng hợp

Rate this post

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *