2023 Cách xem Product Key trên Windows 10

Hi quý vị. Bữa nay, tôi xin góp chút kinh nghiệm cá nhân về bằng bài viết Cách xem Product Key trên Windows 10

Phần lớn nguồn đều được lấy ý tưởng từ các nguồn trang web lớn khác nên có thể vài phần khó hiểu.

Mong mọi cá nhân thông cảm, xin nhận góp ý and gạch đá bên dưới comment

Khuyến nghị:

Quý độc giả vui lòng đọc nội dung này ở nơi không có tiếng ồn riêng tư để có hiệu quả tốt nhất
Tránh xa tất cả những dòng thiết bị gây xao nhoãng trong công việc tập kết
Bookmark lại nội dung bài viết vì mình sẽ update liên tục

Khóa cấp phép Windows 10 bị ẩn vì lý do bảo mật, vì vậy bạn không thể nhìn thấy khóa cấp phép Windows 10 trong các mục cài đặt hoặc kích hoạt. Nếu bạn tò mò và muốn xem key Windows 10 chính xác nhất, hãy làm theo các bước dưới đây.

Cách xem khóa sản phẩm trong Windows 10

bước 1: Công cụ GitHub Product Key Viewer có thể được tải xuống từ https://github.com/mrpeardotnet/WinProdKeyFinder/releases.

Nhấp vào tệp .zip để tải xuống.

Nhấp vào tệp .zip để tải xuống

Bước 2: giải nén và nhấp vào thư mục (bắt đầu) => mở ứng dụng Tìm kiếm WinProdKey (2).

Mở ứng dụng WinProdKeyFind

Sau đó, khóa cấp phép sẽ xuất hiện trên máy tính của bạn.

Sau đó, khóa cấp phép sẽ xuất hiện trên máy tính của bạn

Phương pháp 2. Sử dụng Command Prompt

bước 1: bạn nhập tìm kiếm (bắt đầu) => tìm yêu cầu (2) => chạy như quản trị viên (3).

Chọn Chạy với tư cách quản trị viên

Bước 2: Nhập lệnh sau và nhấn Enter:

wmic softwarelicensingservice path get OA3xOriginalProductKey

Nhập lệnh wmic softwarelicensingservice nhận lệnh OA3xOriginalProductKey.

Sau đó, bạn sẽ thấy khóa cấp phép Windows của mình trong phần bên dưới lệnh.

Sau đó, bạn sẽ thấy khóa cấp phép Windows của mình bên dưới lệnh.

Phương pháp 3. Xem các phím bằng mã VBS

bước 1: Nhấp chuột phải vào màn hình => chọn Mới (bắt đầu) => tai liệu kiểm tra (2).

Chọn tài liệu văn bản

Bước 2: Sao chép mã sau vào Notepad.

Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
MsgBox ConvertToKey(WshShell.RegRead("HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\DigitalProductId"))
Function ConvertToKey(Key)
 Const KeyOffset = 52
 i = 28
 Chars = "BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789"
 Do
 Cur = 0
 x = 14
 Do
 Cur = Cur * 256
 Cur = Key(x + KeyOffset) + Cur
 Key(x + KeyOffset) = (Cur \ 24) And 255
 Cur = Cur Mod 24
 x = x -1
 Loop While x >= 0
 i = i -1
 KeyOutput = Mid(Chars, Cur + 1, 1) & KeyOutput
 If (((29 - i) Mod 6) = 0) And (i <> -1) Then
 i = i -1
 KeyOutput = "-" & KeyOutput
 End If
 Loop While i >= 0
 ConvertToKey = KeyOutput
End Function

nhấp chuột tiếp theo Tập tin (bắt đầu) => lưu thành (2).

Chọn lưu dưới dạng

Bước 3: Chọn nơi lưu tệp (bắt đầu) => đặt Tất cả các tệp (2) => Đổi tên tệp với phần mở rộng .vbs (3) => Lưu vào máy tính (Bốn).

Đặt tên tệp bằng phần mở rộng .vbs

Bước 4: Mở tệp đã tạo và thông tin mã Khóa sản phẩm hiển thị trong một cửa sổ bật lên.

Mở tệp đã tạo và bạn sẽ thấy thông tin khóa sản phẩm trong cửa sổ bật lên.

Phương pháp 4. Sử dụng lệnh Run trong Windows Power Shell

bước 1: bấm vào nút chuột phải bàn viết => Mới (bắt đầu) => tai liệu kiểm tra (2).

Bấm để chọn một tài liệu văn bản

Bước 2: Dán lệnh sau vào Notepad.

function Get-WindowsKey 
 ## function to retrieve the Windows Product Key from any PC
 ## by Jakob Bindslet ([email protected])
 param ($targets = ".")
 $hklm = 2147483650
 $regPath = "Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion"
 $regValue = "DigitalProductId"
 Foreach ($target in $targets) Add-Member Noteproperty BuildNumber -value $win32os.BuildNumber
 $obj 
 

Mời vào Tập tin (bắt đầu) => lưu thành… (2).

[名前を付けて保存]Nhấp chuột

Bước 3: Chọn nơi lưu tệp (bắt đầu) => chọn Tất cả các tệp (2) => tên có đầu .ps1. trên toàn thế giới (3) => Lưu vào máy tính (Bốn).

Tên có đuôi .ps1

Bước 4: nhấp chuột tìm kiếm (bắt đầu) ⇒ Tìm kiếm theo từ khóa thẩm quyền (2) => chạy như quản trị viên (3).

Từ khóa sức mạnh tìm kiếm

Bước 5: Chạy và nhập lệnh sau:

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

Nhập lệnh Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

Ấn Độ thế giới Chấp nhận thay đổi cấu hình.

Nhấn Y để đồng ý và thay đổi cài đặt

Bước 6: nhấp chuột phải vào tệp vỏ điện (bắt đầu) vừa tạo ở bước 2.3 => tính năng (2).

Nhấp chuột phải vào tệp PowerShell mới được tạo.

Sau đó ghi nhớ lộ trình (3) và tên tệp (Bốn) Dán lệnh sau vào PowerShell.

Nhớ đường dẫn và tên tệp để dán vào các lệnh sau trong PowerShell.

Bước 7: Quay lại PowerShell và chạy lệnh sau:

Nhập mô-đun ; Nhận khóa Windows

vì lý do đó là đường dẫn đến tệp gốc bước 6.

Nhập lệnh Đường dẫn tệp mô-đun nhập. Nhận Windows Key

Bước 8: Sau khi chạy lệnh, bạn sẽ thấy ProductKey hiển thị bên dưới.

Bạn có thể kiểm tra khóa sản phẩm được cung cấp bên dưới

Bạn có thể dễ dàng kiểm tra các khóa của mình trong Windows 10 bằng cách làm theo các bước trong bài viết này. Đối với các phiên bản Windows cũ hơn, chẳng hạn như Windows 8.1 / 7 / Vista, bạn có thể thực hiện các phương pháp trên.

Nguồn tổng hợp

Rate this post

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *