2023 Cách xóa tài khoản Microsoft trên Windows 10

Chào bạn đọc. Bữa nay, mình mạn phép đưa ra cái nhìn chủ quan về bằng nội dung Cách xóa tài khoản Microsoft trên Windows 10

Đa số nguồn đều đc update thông tin từ các nguồn website lớn khác nên có thể vài phần khó hiểu.

Mong mọi người thông cảm, xin nhận góp ý and gạch đá dưới phản hồi

Khuyến nghị:

Xin quý khách đọc bài viết này ở trong phòng cá nhân để đạt hiệu quả tốt nhất
Tránh xa tất cả các thiết bị gây xao nhoãng trong các công việc đọc bài
Bookmark lại nội dung bài viết vì mình sẽ update liên tục

Nếu bạn không biết cách xóa tài khoản Microsoft của mình trong Windows 10, hãy làm theo các bước sau.

Cách xóa tài khoản Microsoft trong Windows 10

1. Đăng xuất khỏi tài khoản Microsoft của bạn trên Windows 10.

bước 1: bạn nhập bắt đầu (bắt đầu) => cài đặt (2).

Chọn cài đặt

Bước 2: bấm vào bài báo tài khoản.

Chọn tài khoản

Bước 3: trong phần thông tin của bạn (bắt đầu) => Đăng nhập bằng tài khoản cục bộ thay thế (2).

thay vì,[ローカル アカウントでサインイン]Chọn.

Bước 4: bạn đẩy Tiếp theo giữ nó lên.

[次へ]Click để tiếp tục

Sau đó nhập mật khẩu tài khoản Microsoft của bạn (bắt đầu) => được rồi (2) Xác thực.

Nhập mật khẩu tài khoản Microsoft của bạn,[OK]Bấm để xác nhận

Bước 5: Vui lòng nhập tên và mật khẩu của bạn (bắt đầu) Đối với tài khoản mới => Tiếp theo (2).

Nhập tên tài khoản và mật khẩu mới của bạn

đẩy ra ngoài và thế là xong.

[終了]Nhấp chuột.

2. Xóa tài khoản Microsoft trong Windows 10

bước 1: bạn đến thăm cài đặt tài khoản. Sau đó chọn một mục Tài khoản email (bắt đầu) => bấm xóa bỏ (2) bằng tài khoản Microsoft của bạn.

Từ tài khoản Microsoft của bạn,[削除]Nhấp chuột.

Bước 2: đẩy Vâng trong thông báo xuất hiện.

trong một tin nhắn bật lên[はい]Nhấp chuột.

sau đó là hóa đơn microsoft Tệp đã bị xóa khỏi máy tính của bạn.

Tài khoản Microsoft của tôi đã bị xóa khỏi máy tính của tôi

3. Xóa vĩnh viễn tài khoản Microsoft của bạn

bước 1: Truy cập trang https://login.live.com/

Sau đó đăng nhập bằng tài khoản Microsoft và mật khẩu của bạn.

Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft và mật khẩu của bạn

Bước 2: Để xóa tài khoản của bạn, vui lòng truy cập https://account.live.com/closeaccount.aspx.

đẩy Tiếp theo Tiến hành hủy tài khoản của bạn.

[次へ]Nhấp để tiếp tục xóa tài khoản của bạn

Bước 3: Kiểm tra các mục trong danh sách (bắt đầu) => chọn lý do (2) Bạn có chắc chắn muốn đóng tài khoản của mình không => Đánh dấu tài khoản để đầu tư (3).

Chọn một tài khoản mark để đầu tư

đẩy hoàn thành Sau khi hoàn tất, tài khoản của bạn sẽ bị đóng trong vòng 60 ngày. Nếu bạn muốn khôi phục biệt hiệu của mình trong thời gian này, chỉ cần đăng nhập vào tài khoản của bạn. Nếu bạn không đăng nhập trong thời gian trên, tài khoản của bạn sẽ bị xóa.

[完了]Nếu bạn thoát bằng cách nhấp vào, tài khoản của bạn sẽ bị đóng trong vòng 60 ngày

Bằng cách làm theo các bước nhanh chóng và dễ dàng trong bài viết này, bạn có thể dễ dàng xóa tài khoản Microsoft của mình trong Windows 10 hoặc xóa vĩnh viễn tài khoản Microsoft của mình. nhiều may mắn!

Nguồn tổng hợp

Rate this post

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *